Español para extranjeros ELE 8 (C1.2)

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Personas que no tengan el español como lengua materna y quieran mejorar su nivel.
Codi:
CC12LG-A1-2023-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
¿ Comprender una amplia variedad de textos extensos. ¿ Expresarse de forma fluida y espontánea. ¿ Producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad.
Coordinació acadèmica:
Sandra Iglesia Martín
Docents:
Damián Muñoz Fuentes
Durada:
60 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 28/02/2023 al 19/06/2023
Horari:
Dimarts i dijous de 18:00 a 20:00
Ubicació:
Campus Catalunya Avinguda Catalunya 35, Tarragona
Preu:
349,18 €
Contacte:
Més informació:

Requisits d'admissió: Tenir nivell B2 adquirit
---------------------------------------------------------------------------

  • Matrícula amb descompte per als estudiants de mobilitat: 107,10 Euros
  • Matrícula amb descompte per a membres de la comunitat URV: 296,62 Euros

Quan feu la preinscripció en el camp de "observacions" del formulari, informeu del descompte que se us ha d'aplicar.

Temari del curs