Competència digital docent

La competència digital docent (CDD) és la capacitat que tenen els docents per mobilitzar simultàniament coneixements, habilitats i actituds, implementant les tecnologies digitals, per tal d'exercir les seves funcions i facilitar l'aprenentatge de tot l'alumnat i l'adquisició de la seva competència digital.

Impuls digital a l’educació

El Departament d'Educació impulsa un seguit d'actuacions en l'àmbit de l'impuls digital a l'educació, 100% subvencionades a través dels Fons Next Generation EU, per continuar en la digitalització del sistema educatiu català seguint el camí marcat pel Pla d'educació digital de Catalunya (PEDC).

En aquesta pàgina podeu trobar informació dels projectes subvencionats i l'oferta formativa associada que es pot realitzar a través del Centre de Formació Permanent de la Fundació URV.

Formació individual

Formació específica individual per als docents en els diferents nivells de la competència digital docent (CDD) segons el Marc de referència de la competència digital docent (MRCDD).

Diploma d’Especialització en Competències Digitals Docents

Aquest curs, pràctic i transferible al centre, té un elevat component professionalitzador. Es focalitza en la creació de noves situacions d'ensenyament i aprenentatge mitjançant les TD, i en l'avaluació i la recerca per desenvolupar noves pràctiques, crear coneixement i innovar en l'ús de les TD i amb la finalitat de millorar-les en el seu disseny, el seguiment i l'avaluació de l'Estratègia Digital de Centre.

Del 08/10/2023 al 27/04/2024

Projectes de centre

Cursos de formació relacionats amb projectes de centre.

Formació en centre en el nivell intermedi B2 de la competència digital docent. Requereix la creació d'un portafolis amb evidències d'implementació a l'aula. La superació dels criteris de certificació i aprofitament acredita d'ofici el nivell corresponent de CDD.

Acompanyament en la sistematització i documentació de la pràctica docent innovadora amb tecnologies digitals

Aquest projecte consta de tres fases. En primer lloc, formar el professorat en el nivell B2 del MRCDD, en segon lloc, amb la tutorització d’experts, implementar en el centre un projecte digital que serveixi com a pràctica educativa de referència per al treball sistemàtic de la CD de l’alumnat i, per últim, dissenyar un procés sistemàtic i documentat amb aquelles accions consensuades amb el centre educatiu, que permeti recollir evidències del propi procés d’implantació de l’Estratègia Digital de Centre.

Del 25/10/2023 al 17/04/2024

AI Skills Lab. Laboratori d’habilitats en intel·ligència artificial per la transformació digital

El projecte AI Skills Lab té com a objectiu la creació d'un laboratori d'habilitats en intel·ligència artificial que facilitarà als participants estratègies per utilitzar la IA de manera significativa i servirà com a catalitzador d'innovació i canvi en els centres educatius, fomentant la creació de noves solucions basades en la IA per a l'educació i facilitant l’aprenentatge en xarxa i l'impacte en l'entorn. AI Skills Lab incorporarà models d'innovació avançada basats en IA per la transformació digital dels centres com l'aprenentatge adaptatiu, els chatbots educatius o l'analítica de l'aprenentatge.

Del 12/09/2023 al 30/04/2024

Jornades i activitats de difusió

Activitats de comunicació i difusió de la Competència digital docent (CDD).

Activitats encaminades a donar a conèixer el procés de transformació i digitalització dels centres educatius, així com els seus plans estratègics: actes, esdeveniments i jornades en formats innovadors i motivadors, i per a la creació de materials i propostes didàctiques en l’àmbit digital.

Aquelles activitats que es corresponguin amb cursos de formació amb una durada mínima de 5 hores certifiquen hores de formació permanent per als docents.

FIET2024 – La transformació digital de l’educació a l’era de la intel·ligència artificial

El Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia (FIET) és un espai de trobada en el qual figures de rellevància nacional i internacional, relacionades amb l'aplicació de les tecnologies digitals a l'educació, analitzen la situació actual i amb la perspectiva dels pròxims cinc anys. A més a més, es fan propostes de manera conjunta sobre el seu paper transformador en un context digital orientat a les estratègies de centre i de transformació digital dels centres educatius.

Del 12/03/2024 al 15/03/2024


IMPORTANT:
Programes formatius adreçats a docents de totes les etapes educatives de centres públics i privats sostinguts amb fons públic.


Finança: