Notícies

· CURSOS

“Aquest postgrau ha vingut a ocupar un buit que hi havia en l’especialització reglada i de qualitat en l’àmbit de la supervisió”

Mª Jesús Rodríguez, antiga alumna del Postgrau en Supervisió en l'Àmbit de l'Atenció a les Persones

“Des del meu punt de vista, el Postgrau en Supervisió a l'Àmbit de l'Atenció a les Persones ha vingut a ocupar un buit que hi havia en l'especialització reglada i de qualitat en l'àmbit de la supervisió.”

“Un grup de 16 alumnes procedents de diferents disciplines, àmbits d'actuació i recorregut professional hem tingut la sort de participa en la primera edició d'aquest programa. La diversitat de l'alumnat ha ajudat a generar un espai d'aprenentatge i creixement guiat en tot moment amb professionalitat, afecte i cura per l'equip directiu i l'equip docent.”

“Em sento agraïda i, d'alguna manera, afortunada per haver estat als inicis d'aquesta aventura formativa que, de ben segur, tindrà llarga vida.”