Notícies

· CURSOS

Aprendre enologia, viticultura i tast

Pedro Cabanillas, coordinador acadèmic del curs en Tècniques de Producció Vitivinícola

El sector vitivinícola necessita integrar gestors empresarials i gestors comercials amb coneixements sòlids als tres eixos principals al voltant dels quals es desenvolupa tot el sistema de producció del vi: l'enologia, la viticultura i el tast.

El curs de "Tècniques de Producció Vitivinícola" de la Universitat Rovira i Virgili s'adreça principalment a professionals que volen incorporar-se als departaments de gestió, comercialització o comunicació de l'empresa vitivinícola. De la mateixa manera, l'auge del turisme enològic demana estar en possessió d'uns bons coneixements dels processos descrits, i aquest curs ve a cobrir en bona mesura aquestes necessitats.

La URV forma des de fa més de 25 anys professionals de la viticultura i l'enologia. El seu professorat, juntament amb professionals en gran experiència al sector, s'encarregaran d'acompanyar l'alumnat en aquest aprenentatge sobre el món del vi.

El programa ha estat dissenyat amb una bona base teòrica, molta pràctica de tast i visites a empreses del sector. Es realitzen tasts en gairebé la totalitat de les classes del curs, cosa que permet créixer i avançar en l'anàlisi sensorial, tastant vins tant nacionals com internacionals des de l'inici fins al final del curs.

L’enologia i la viticultura ocupen pràcticament les dues terceres parts del programa i l’alumnat té l’oportunitat de contrastar com són els vins creats en funció de les diferents tècniques emprades, tant a nivell enològic com vitícola. Tot això s'aconsegueix dotant al curs de recursos suficients per posar a disposició de l'estudiantat un elevat nombre de vins de gamma premium.

Les visites programades a cellers elaboradors de vins tranquils i vins escumosos permeten visitar la vinya, practicar la poda d’hivern i entendre els diferents projectes empresarials guiats de la mà dels directors i les directores i els propietaris i les propietàries dels cellers.

A més, un valor afegit és que el curs permet l'obtenció del "diploma d'especialització en Gestió Vitivinícola" en poder convalidar tot el programa docent en cas que l'alumnat vulgui desenvolupar el programa de màrqueting i gestió d'empresa restant que s'ofereix separadament d’aquest curs.

En definitiva, el curs que proposem és un viatge complet i deliciós que introdueix l'estudiantat en tots els processos vitivinícoles proporcionant-li a més una gran experiència sensorial al tast de vins.