Formulari de Queixes, Reclamacions i Suggeriments

Queixa: no es fonamenta en una lesió de drets sinó en la percepció negativa d'una situació, del tracte rebut o del comportament d'algú.

Reclamació: queixa que es vehicula formalment per demanar la reparació d'una situació que la persona interessada considera injusta.

Suggeriment: l'entendrem com a proposta de millora.

Les dades que es subministren en aquest formulari seràn tractades d'acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de la Regul·lació del Tractament Informàtic de Dades Personals de l'Agència de protecció de dades.

*Els camps són obligatoris