Bases de la recerca per al professorat d'ELE

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

La matrícula està oberta fins al 15/06/2023

Adreçat a:
  • Qualsevol persona que vulgui dedicar-se professionalment a l'ensenyament de la llengua espanyola a estrangers, tant al nostre país com a fora.
  • Llicenciats i graduats en Filologia Hispànica.
  • Estudiants amb els títols de Grau en diferents filologies.
  • Persones amb llicenciatures o diplomatures, especialment en el camp de les Humanitats.
  • Professionals titulats, docents d'espanyol, que vulguin aprofundir en els seus coneixements sobre la metodologia i la didàctica en l'ensenyament d'una llengua estrangera.
  • També es consideraran les sol·licituds de personal vinculat a l'ensenyament d'altres llengües estrangeres que compleixin els requisits d'admissió.
Codi:
CBRPL-I1-2023-4
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Dotar al professorat dels coneixements i eines necessaris per dur a terme una recerca de qualitat i la seva difusió en l'àmbit de l'ensenyament-aprenentatge d'ELE.
Coordinació acadèmica:
M. Isabel Gibert Escofet
Docents:
Maria Bargalló Escrivà
Antoni Nomdedeu Rull
Veronica Ferrando Aramo
Durada:
4 ECTS
Impartició:
virtual
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 12/06/2023 al 17/09/2023
Especificació durada:
Hores No Presencials: 40 h
Horari:
edició "on line" continuada
Ubicació:
Plataforma virtual Moodle
Preu:
245 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores:
Samantha - 977 77 99 64
Més informació:
IMPORTANT: S'han d'escollir 2 de les 3 assignatures del curs

Les matèries del programa estan comptades en crèdits ECTS, que representen la suma del treball de l'alumne, més les hores lectives i les hores de tutoria personalitzada.

Durada en ECTS 4. (equivalent a 40 hores lectives).

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs

Inscripció