Auditoria i gestió del talent

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 10. Auditoria i gestió del talent
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:
(6 ECTS - 24 hores presencials / 24 hores no presencials)

Gestió del talent i de la diversitat
  • Planificació estratègica de les persones a l'organització.
  • Eines per a planificar carreres professionals.
  • Retenció del talent.
  • Desvinculació.
  • Les regulacions de plantilles.
  • Exercici de desenvolupament del talent.


Auditoria de la gestió de recursos humans
  • Models d'auditoria.
  • Eines d'avaluació.
  • Taller d'auditoria amb el model ASH.

Inscripció