Acreditació per a directors d'instal·lacions de raig X mèdics

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Professionals de l'àmbit veterinari i sanitari, llicenciats en veterinària, medicina i cirurgia que desitgin obtenir l'acreditació per dirigir instal.lacions de raigs X amb fins de diagnòstic mèdic.
Codi:
FDIRXS-A1-2023-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Amb la superació del curs es pretén millorar i incrementar els coneixements en matèria de protecció radiològica de l'alumne, cobrint especialment els aspectes de protecció radiològica dels treballadors exposats i dels membres del públic, sense oblidar els aspectes fonamentals de protecció radiològica al pacient.

L'alumne cobrirà l'objectiu d'estar degudament acreditat per dirigir els aparells de raigs X amb fins diagnòstics, de conformitat amb el que estableixen els articles 22 i 23 del Reial Decret 1085/2009, de 3 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre instal·lació i utilització d'aparells de raigs X amb fins de diagnòstic mèdic.
Coordinació acadèmica:
Juan José Morant Echevarne
Docents:
Juan José Morant Echevarne
Durada:
26 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 12/04/2023 al 24/04/2023
Horari:
Horari matins inici a les 9:00 h els dies 14, 17 i 21 d'abril
Horari de tarda a partir de les 15:00 h els dies 12, 13, 18, 19, 20 i 24 d'abril.
Ubicació:
Hospital de Sant Pau I Santa Tecla
Rambla Vella, nº 14
43003 Tarragona
AULA DE FORMACIÓ
Preu:
340 €
Contacte:

Temari del curs