Fundació URV

+ INFO NORMATIVA PROTECCIÓ DADES PERSONALS

Textos Legals RGPDUE 2016/679 - LOPDGDD 3/2018

Ver. 20.1

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Responsable
del tractament

Identificació i contacte del responsable de tractament

FUNDACIÓ URV

G43581321
C/ ESCORXADOR, S/N - 43003 TARRAGONA

977 558 202

proteccio.dades(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat

Contacte del DPD

proteccio.dades(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat

Finalitats del tractament

Descripció del tractament

Atenent al "principi de limitació de la finalitat" les dades recollides seran tractades exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible a aquests fins.

L'informem de l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils per tal de millorar la seva experiència d'usuari i facilitar-li informació, serveis o productes adequats a les seves preferències.

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Legitimació

Bases jurídiques de tractament

Les bases jurídiques per al tractament de les seves dades queden legitimades a la recollida de les mateixes fent constar si és un requisit legal, contractual, interès públic, interès legítim o el seu consentiment explícit.

Destinataris

Destinataris de la cessió

La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.

Altres universitats o entitats.

Legitimació de la cessió

Les bases jurídiques per al tractament de les seves dades identificades a la recollida de les mateixes.

Transferències internacionals de dades

No es preveuen.

Encarregats de tractament

Les dades podran ser cedides a Encarregats de tractament amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats exigides pel RGPDUE 2016/679 i que ofereixin les garanties suficients.

Drets de les persones interessades

Exercici de drets

La persona interessada podrà exercitar els drets que l'assisteixen, d'acord amb el RGPDUE 2016/679 i que són:

  • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a la persona interessada.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades.

La persona interessada podrà exercir aquests drets presentant un escrit a l'adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic proteccio.dades@fundacio.urv.cat acompanyat d'un document identificatiu. En el cas que la persona interessada actuï a través d'un representant legal, aquest haurà d'aportar el document identificatiu i l'acreditatiu de la seva representació legal.

En el cas de considerar el seu dret a la protecció de dades personals vulnerat i vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a l'APDCAT: http://www.apdcat.cat/ Tel. 93 552 78 00 C / Rosselló, 214 Esc. A 1r 1A - 08008 Barcelona.


Formulari DONACIONS
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable

FUNDACIÓ URV

Finalitat

Recollida i tractament de les seves dades, per gestionar la seva donació a la nostra entitat i seguir informat sobre les nostres activitats per mitjans electrònics actuals o futurs, sempre que ens autoritzi explícitament.

Legitimació

Interès legítim del tractament per part del responsable per tramitar la donació.

Consentiment inequívoc i específic atorgat per la propia persona interessada.

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Destinataris

La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica a la +info addicional RGPDUE

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: fundacio.urv.cat


Formulari BÚSTIA DE SUGGERIMENTS CTTi
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable

FUNDACIÓ URV

Finalitat

Recollida i tractament de les opinions/suggeriments facilitades per vostè.

Legitimació

Interès legítim del tractament per part del responsable per mantenir la relació/serveis amb clients i/o possibles clients.

Consentiment inequívoc i específic atorgat per la propia persona interessadat.

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Destinataris

La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica a la +info addicional RGPDUE

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: fundacio.urv.cat


Formulari ALTA BUTLLETÍ CTTi
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable

FUNDACIÓ URV

Finalitat

L'enviament d'informació/butlletins periòdicament sobre novetats, productes i/o serveis que poden ser del seu interès i/o preferència per mitjans electrònics actuals o futurs, sempre que ens autoritzi al seu tractament

Legitimació

Interès legítim del tractament per part del responsable per atendre la seva sol·licitud de recepció actualitzada d'informació i altres novetats

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Destinataris

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica a la +info addicional RGPDUE

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: fundacio.urv.cat


Formulari INSCRIPCIÓ JORNADA
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable

FUNDACIÓ URV

Finalitat

Recollida i tractament de les dades sol·licitades, sent aquestes necessàries per atendre la seva petició d'inscripció, així com contactar amb vostè, pels mitjans indicats en la sol·licitud, atenent a l'interès legítim sobre qüestions referents a la seva inscripció.

Legitimació

Interès legítim del tractament per part del responsable per mantenir la relació/serveis amb clients i/o possibles clients.

Consentiment inequívoc i específic atorgat per la propia persona interessada

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Destinataris

La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.

A altres universitats o entitats, per a la gestió de l'activitat docent si la titulació s'imparteix conjuntament.

A altres entitats, per aplicar un descompte en la matrícula si s'ha realitzat un marc de col·laboració d'ajuts.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica a la +info addicional RGPDUE

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: fundacio.urv.cat


Formulari ACCÉS A LA INFORMACIÓ
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable

FUNDACIÓ URV

Finalitat

Recollida de dades per gestionar les sol·licituds d'accés a la informació del Portal de Transparència de la FUNDACIÓ URV.

Legitimació

Interès legítim del tractament per part del responsable per atendre la seva sol·licitud.

Consentiment inequívoc i específic atorgat per la propia persona interessada.

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Destinataris

La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica a la +info addicional RGPDUE.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: fundacio.urv.cat


Formulari ENVIAMENT CURRÍCULUM VITAE - Contractes laborals
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable

FUNDACIÓ URV

Finalitat

Recollida de les seves dades, per atendre la seva sol·licitud de feina i gestionar el seu CV durant el procés selectiu en el qual pogués ser inclòs.

Legitimació

Interès legítim del tractament, per tractar les seves dades en el procés de selecció.

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Destinataris

La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.

Conservació

En el cas de resultar el candidat escollit, les seves dades passaran a formar part del seu expedient com a empleat.

En el cas de no prosperar la seva candidatura, conservarem les vostres dades en un termini màxim de 6 mesos per a futurs processos de selecció.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica a la +info addicional RGPDUE

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: fundacio.urv.cat


Formulari ENVIAMENT CURRÍCULUM VITAE - Beques de projecte
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable

FUNDACIÓ URV

Finalitat

Recollida de les seves dades, per atendre la seva sol·licitud de feina i gestionar el seu CV durant el procés selectiu en el qual pogués ser inclòs.

Legitimació

Interès legítim del tractament, per tractar les seves dades en el procés de selecció.

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Destinataris

La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.

Conservació

En el cas de resultar el candidat escollit, les seves dades passaran a formar part del seu expedient com a empleat.

En el cas de no prosperar la seva candidatura, conservarem les vostres dades en un termini màxim de 6 mesos per a futurs processos de selecció.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica a la +info addicional RGPDUE

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: fundacio.urv.cat


Formulari INSCRIPCIÓ A L'ACCIÓ FORMATIVA
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable

FUNDACIÓ URV

Finalitat

Recollida i tractament de les dades sol·licitades, sent aquestes necessàries per atendre la seva petició d'inscripció al nostre programa formatiu, així com contactar amb vostè, pels mitjans indicats en la sol·licitud, atenent a l'interès legítim sobre qüestions referents a la seva inscripció.

Legitimació

Interès legítim del tractament per part del responsable per mantenir la relació/serveis amb clients i/o possibles clients.

Consentiment inequívoc i específic atorgat per la propia persona interessada.

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Destinataris

La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.

A altres universitats o entitats, per a la gestió de l'activitat docent si la titulació s'imparteix conjuntament.

A altres entitats, per aplicar un descompte en la matrícula si s'ha realitzat un marc de col·laboració d'ajuts.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica a la +info addicional RGPDUE

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: fundacio.urv.cat


Formulari SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ DE L'ACCIÓ FORMATIVA
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable

FUNDACIÓ URV

Finalitat

Recollida i tractament de les seves dades per atendre les seves consultes i facilitar-li informació periòdicament sobre els nostres productes i serveis que poden ser del seu interès i/o preferència per mitjans electrònics actuals o futurs, sempre que ens autoritzi al seu tractament.

Legitimació

Interès legítim del tractament per part del responsable per mantenir la relació/serveis amb clients i/o possibles clients.

Consentiment inequívoc i específic atorgat per la propia persona interessada.

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Destinataris

La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica a la +info addicional RGPDUE

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: fundacio.urv.cat


Formulari FES LA TEVA PROPOSTA
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable

FUNDACIÓ URV

Finalitat

Recollida i tractament de les seves dades per atendre les seves propostes i facilitar-li informació periòdicament sobre els nostres productes i serveis que poden ser del seu interès i/o preferència per mitjans electrònics actuals o futurs, sempre que ens autoritzi al seu tractament.

Legitimació

Interès legítim del tractament per part del responsable per mantenir la relació/serveis amb clients i/o possibles clients.

Consentiment inequívoc i específic atorgat per la propia persona interessada.

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Destinataris

La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica a la +info addicional RGPDUE

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: fundacio.urv.cat


Formulari QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable

FUNDACIÓ URV

Finalitat

Recollida i tractament de les opinions, queixes, reclamacions i/o suggeriments facilitades per vostè.

Legitimació

Interès legítim del tractament per part del responsable per mantenir la relació/serveis amb clients i/o possibles clients.

Consentiment inequívoc i específic atorgat per la propia persona interessada.

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Destinataris

La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica a la +info addicional RGPDUE

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: fundacio.urv.cat


Formulari FITXA DE DADES DE DOCENTS
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable

FUNDACIÓ URV

Finalitat

Recollida de les dades necessàries per a la gestió de la docència de la titulació.

Legitimació

Interès legítim del tractament per part del responsable per mantenir la relació/serveis amb clients i/o possibles clients.

Consentiment inequívoc i específic atorgat per la propia persona interessada.

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Destinataris

La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV. Si és necessari gestionar el vostre transport i/o allotjament per a la impartició de la docència, el Responsable comunicarà les vostres dades a l'agència de viatges amb qui es disposa del contracte d'encarregat de tractament que en regula la confidencialitat.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica a la +info addicional RGPDUE

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: fundacio.urv.cat


Formulari LLOGUER D’ESPAIS AL CENTRE DE FORMACIÓ PERMANENT DE REUS
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable

FUNDACIÓ URV

Finalitat

Recollida i tractament de les seves dades per atendre la seva petició/confirmació de reserva, així com informar-li sobre els serveis que posem a la seva disposició durant la contractació del servei. Sempre que ens autoritzi, l'informarem sobre ofertes i serveis que poden ser del seu interès i/o preferència per mitjans electrònics actuals o futurs.

Legitimació

Interès legítim del tractament, manteniment i actualització de les obligacions contractuals del servei per part del responsable, necessàries per oferir i mantenir el servei sol·licitat.

Consentiment inequívoc i específic atorgat per la propia persona interessada.

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Destinataris

La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica a la +info addicional RGPDUE

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: fundacio.urv.cat


Formulari LLOGUER D’AULES AL CTTi DE TARRAGONA
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable

FUNDACIÓ URV

Finalitat

Recollida i tractament de les seves dades per atendre la seva petició/confirmació de reserva, així com informar-li sobre els serveis que posem a la seva disposició durant la contractació del servei. Sempre que ens autoritzi, l'informarem sobre ofertes i serveis que poden ser del seu interès i/o preferència per mitjans electrònics actuals o futurs.

Legitimació

Interès legítim del tractament, manteniment i actualització de les obligacions contractuals del servei per part del responsable, necessàries per oferir i mantenir el servei sol·licitat.

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Destinataris

La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica a la +info addicional RGPDUE

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: fundacio.urv.cat