Fundació URV

Clàusula de consentiment

Us informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la vostra adreça de correu electrònic, seran incorporades als fitxers [GESTIÓ ACADÈMICA] amb el codi d'inscripció [2151741085], i [PROMOCIÓ DE L'OFERTA ACADÈMICA I DE SERVEIS] amb el codi d'inscripció [2151741087], inscrits al Registre General de Protecció de Dades de la Agencia Española de Protección de Datos dels que és responsable la FUNDACIÓ URV (d'ara en endavant FURV), NIF G43581321 amb domicili social al C. de l'Escorxador, s/n 43003 TARRAGONA, e-mail: formacio(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat, amb la finalitat d'organitzar la gestió acadèmica del Centre de Formació Permanent, des de la programació de l'oferta i el desenvolupament de l'ensenyament, fins a la seva avaluació i millora així com informar-vos de les activitats i serveis que oferim. Es preveuen cessions a la URV.

Si bé podreu en qualsevol moment oposar-vos als enviaments d'informació de l'oferta acadèmica i serveis, donant-vos de baixa al programa publicitari o bé, enviant un correu a proteccio.dades(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat.

La FURV, es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat esmentada anteriorment.

Davant la possibilitat que l'activitat lectiva sigui gravada fotogràfica o audiovisualment doneu consentiment exprés i sense limitació per a la seva publicació amb fins educatius i/o publicitaris als mitjans de promoció habituals de la FURV, a no ser que la revoqueu expressament en el moment de la gravació. La FURV limitarà aquelles utilitzacions que puguin atemptar al dret a pròpia imatge reconegut en l'article 18.1 de la Constitució, regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

L'interessat/ada declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L'enviament d'aquest e-mail, implica l'acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, d'oposició, a l’oblit i, si escau, a la portabilitat, en els termes establerts per la Llei Orgànica 3/2018 (LOPD), presentant una sol·licitud a través de correu electrònic a proteccio.dades(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat i acompanyada d'una còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), us comuniquem que el gestor de continguts de la web és la FURV. El domini d'Internet fundacio.urv.cat, es troba inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l'apartat habilitat del portal Web, en titularitat de la Universitat Rovira i Virgili.

V5/03.2019