Fundació URV

Economia

Informació de contractes

Conegueu tots els contractes subscrits per la FURV compresos en la legislació sobre contractes del sector públic, així com dades estadístiques i informatives relatives als processos d'adjudicació i a les empreses adjudicatàries.

  • Contractes i Premis administració Pública d’import igual o superior a 5.000 euros

Revisió i actualització - 19.04.2022

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se'n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.