Fundació URV

Economia

Convenis

Convenis amb entitats del sector públic d’import igual o superior a 5.000 euros en els últims cinc anys:

Revisió i actualització - 08.04.2024

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se'n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.