Fundació URV

Economia

Cost de les campanyes de publicitat institucional

En aquest apartat podeu consultar el cost de les campanyes institucionals amb les quals la FURV publicita les seves activitats.

La FURV pot fer campanyes d'informació i publicitat institucional per donar a conèixer la institució i el seu paper a la societat, els serveis que ofereix al ciutadà i per fer públics l'origen i l'ús que fa dels recursos econòmics, humans i materials que gestiona.  En els últims anys, i en atenció a la conjuntura econòmica que es viu, la FURV no ha pressupostat ni executat cap campanya de publicitat institucional. Els costos dels anuncis d'actes o convocatòries concrets contractats per unitats i centres de la Universitat es poden trobar a l'apartat de contractes menors.

Revisió i actualització - 27.01.2023

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se'n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.