Fundació URV

Be part of the URV research!

The researchers of the Rovira i Virgili University carry out projects covering different disciplines and dealing with various problems and needs, all of them relevant to society. Thanks to your contribution, this research projects receive a boost that help them move forward and achieve results.

Your support is very important, whichever it is the amount you give, you will contribute to social, economic and cultural progress.

The URV Foundation guarantees using donated funds for research.

Projects in which you can participate:


                  


Estudi Led-Fertyl: Determinants dietètics, ambientals i de l'estil de vida associat a la qualitat semen

La infertilitat es un important problema de salut que afecta aproximadament el 15% de la població mundial. Diferents factors de l'estil de vida (tabaquisme, alcohol, sedentarisme, dieta, etc) així com la contaminació ambiental semblan ser els principales factores que afectan a la salut reproductiva.

Els resultats esperats proporcionaran noves perspectives sobre el coneixement dels determinants  d'estil de vida sobre el risc d'infertilitat. També estudiarem els mecanismes nous relacionats, com la inflamació/oxidació de l'ADN, el desgast de telòmers-metilació de l'ADN i l'envelliment cel·lular. Els telòmers són els extrems dels cromosomes de les nostres cèl·lules i podem entendre'ls com els extrems dels cordons que protegeixen el material genètic, és a dir, són com els escuts protectors de l'ADN de les nostres cèl·lules frentre a l'envelliment. Analitzant la seva longitud i la seva afectació permetrà determinar la seva relació amb la qualitat de l'esperma.

Aquest estudi proporcionarà dades rellevants per promoure canvis - basats en l'evidència científica- tant en la dieta com en l'estil de vida per prevenir la infertilitat masculina.


More information about the Research Group

VIDEO PRESENTATION

For more information on donations, please refer to: te(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat / Tel: 977 558 453


     

*Fields are required

Project List

Bank details to make the transfer: ES94 0182 6035 4802 0160 5709

Donations