Fundació URV

Economia

Informació de contractes

Conegueu tots els contractes subscrits per la FURV compresos en la legislació sobre contractes del sector públic, així com dades estadístiques i informatives relatives als processos d'adjudicació i a les empreses adjudicatàries.

  • Contractes ordinaris
    • Percentatge i volum pressupostari de contractes adjudicats segons procediment (En breu publicarem la informació)
    • Si voleu accedir a la informació de les licitacions publicades per la FURV, accediu al perfil del contractant  
  • Contractes menors
Any Format excel Format obert
2018
2017
2016
2015
  • Dades de professionals d'empreses adjudicatàries d'activitats permanents (En breu publicarem la informació)

Revisió i actualització - 26.10.2018

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se'n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.