Fundació URV

Borsa de treball

Si vols accedir als processos de selecció de les empreses, entitats i grups de recerca que col·laboren amb nosaltres, envia'ns el teu CV actualitzat abans de la data límit (identificant el nom del fitxer amb el teu nom i cognoms) a l'adreça especificada, indicant la referència de l'oferta que t'interessa.


CONTRACTES LABORALS

Tècnic Projecte RETOS RTC-2017-6044-2 - Ref. C-2018/008
 • Descripció del lloc de treball:
  • Participar en estudis amb animals d’experimentació
  • Realització de determinacions analítiques (colesterol, glucosa, expresión génica, contenido proteico, etc)
  • Determinació d’activitats funcionals in vivo i in vitro
  • Realització de metodologies per a la caracterització d’aliments o altres productes
  • Tractament de dades
  • Redacció d’articles pòsters i presentacions científiques
  • Participació en les reunions del grup
  • Assistència a congressos nacionals i internacionals
  • Assistència a cursos de formació
 • Perfil de la persona candidata:
  • Grau o Llicenciatura en Bioquímica, Biotecnologia, Biologia, Tecnologia dels aliments o ciències afins

   Més informació – Pujar el CV


Gestió RRHH - Ref. C-2018/007
 • Descripció del lloc de treball:
  • Contractació de personal
  • Formalització de Beques
  • Manteniment de la contractació i beques
  • Control de les accions formatives realitzades durant l’any
  • Comunicacions informatives a tot el personal
  • Gestió de Prevenció de Riscos Laborals
  • Tràmits en administracions públiques i elaboració d’informes, certificats i llistats
  • Coordinació empresarial amb les entitats vinculades/o presten els seus serveis amb la FURV
  • Participació en auditories/justificacions
 • Perfil de la persona candidata:
  • Grau de Relacions i Ocupació, Diplomatura en Relacions Laborals, Llicenciatura en Ciències del treball

   Més informació - Pujar el CV


Tècnic/a de promoció de la propietat industrial i intel·lectual i de l'emprenedoria - Ref. C-2018/006
 • Descripció del lloc de treball:
  • Assessorament als investigadors en propietat industrial i intel·lectual dels resultats de la recerca generats a la Universitat
  • Gestió de l’emprendoria de la Universitat
  • Actuacions relatives al compliment de la llei de protecció de dades de caràcter personal a la Fundació
  • Actuacions relatives al manteniment, la revisió, la millora i l’actualització del Portal de la Transparència de la Fundació d’acord amb la legislació vigent
  • Promoció/Publicitat
  • Participació en la revisió i millora contínua dels processos de protecció de resultats, emprenedoria, protecció de dades de caràcter personal i transparència, pel correcte compliment de la política integrada de qualitat i R+D+i del CTTi
  • Participació en la planificació estratègica
  • Participació en l’elaboració de la memòria anual i d'altra informació de l’organització
  • Gestió de Clients: atenció i manteniment de clients i proveïdors
  • Gestió del web i les xarxes socials
 • Perfil de la persona candidata:
  • Llicenciatura o màster

   Més informació - Pujar el CV


BEQUES PER PROJECTES DE RECERCA

Beca de Projecte - Anàlisi de les dades obtingudes amb detectors de radiació ambiental d'espectrometria gamma en temps real de la Xarxa de Vigilància Radiològica Ambiental de la Generalitat de Catalunya" - Ref. B -2018/006
 • Descripció de les tasques assignades al becari/a:

El candidat continuarà el desenvolupament dels mètodes d'anàlisi del nostre grup d'investigació, n'avaluarà l'eficàcia i proposarà nous mètodes o algoritmes per tal d'extreure la informació radiològica d'interès per al correcte funcionament de la Xarxa de Vigilància Radiològica Ambiental

 • Perfil de la persona candidata:
  • Estudiant del programa de doctorat en Biomedicina
 • Requisits:
  • Preferiblement graduat o llicenciat en física, matemàtiques, enginyeria nuclear, informàtica, química.
  • El candidat ha d'estar en possessió d'un títol de màster oficial que permeti l'accés als estudis de doctorat de la URV.
  • Domini escrit i parlat de català, castellà i anglès.
 • Es valorarà:
  • Es valorarà l'experiència relacionada amb la detecció i mesura de les radiacions ionitzants.
 • Condicions laborals:
  • Tipus de jornada: Completa (100% jornada. 37,5 h setmanals).
  • Lloc de treball: Unitat de Física Mèdica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili.
  • Beca formativa de projecte en programa de formació del Règim General de la Seguretat Social.
  • Incorporació: Setembre 2018

   Més informació - Pujar el CV


 Beca de Projecte -"Centre Estudis Hispànics" - Ref. B-2018/005
 • Descripció de les tasques assignades al becari/a:

Les tasques assignades a la beca seran tasques d'atenció a l'alumnat internacional i nacional dels cursos organitzats pel Centre d'Estudis Hispànics. Facilitar informació i ajudar l'alumnat en els procesos i tràmits acadèmics. La llengua de comunicació serà el castellà.

Tasques de suport en la preparació de materials, de notes adreçades a l'alumnat, gestions vàries (com l'entrega de certificats, realització de fotocòpies, penjada de cartells...), així com l'atenció al públic en temes relacionats amb l'Instituto Cervantes.

Aquestes tasques permetran al becari forma-se en l'àmbit acadèmic i assolir capacitats comunicatives i de relació personal, aprofundint els coneixements sobre l'èsser humà, els diversos entorns culturals i les interferències lingüístiques de l'espanyol amb altres llengues: errades comuns, pronúncia, etc.

 • Perfil de la persona candidata
  • Estudiant de Grau de Llengua i Literatura Hispàniques.
  • Estudiant de Màster en Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua estrangera.
 • Requisits
  • Les tasques de la beca han d'estar relacionades amb els estudis que cursa actualment el becari per tal de complir la finalitat formativa de la beca.
  • Coneixement d'ofimàtica, aptituds de treball en equip, responsabilitat.
 • Es valorarà
  • Flexibilitat horària. L'horari d'atenció habitual és de 10h a 13h, però excepcionalment es pot requerir la presència en un altre moment diferent en funció de les necessitats del Centre d'Estudis Hispànics.
 • Condicions Laborals
  • Tipus de jornada: 20 hores setmanals, horari de matí
  • Lloc de treball: Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili. Despatx 1.10
  • Beca formativa de projecte en programa de formació del Règim General de la Seguretat Social.
  • Assignació econòmica beca: 465€ (beca de 20 h/setmana)
  • Incorporació: 1 de setembre de 2018
  • Durada prevista: 1 de setembre 2018 a 31 juliol 2019
 • Data límit de presentació: 24 de Juliol de 2018

   Més informació - Pujar el CV


Beca de Projecte - "Càtedra per al foment de la innovació empresarial" - Ref. B-2018/003
 • Descripció del lloc de treball
  • Suport a organització d'actes de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial
  • Redacció de documents de difusió en matèria d'innovació
  • Tasques de comunicació en xarxes socials
  • Realització d'infografies i altres materials de difusió
  •  Tractament de dades per a la realització d'estudis
  • Realització de tasques de gestió comptable bàsiques
 • Perfil de la persona candidata
  • Estudiant en els àmbits d'economia i empresa (grau d'Economia, ADE, FIC, ADE+FIC, ADE+Dret, Màster en Emprenedoria i Innovació, Màster en Direcció d'Empresa)
 • Requisits
  • Les tasques de la beca han d'estar relacionades amb els estudis que cursa actualment el becari per tal de complir la finalitat formativa de la beca.
  • Domini de programari a nivell d'usuari, domini de xarxes socials. 
  • Altres coneixement de català, castellà
  • Responsabilitat
  • Iniciativa pròpia
 • Es valorarà

  • Estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa

   Més informació - Pujar el CV

    


Beca de Projecte - Grup de nanosensors - Ref. B-2018/002
 • Descripció del lloc de treball
  • Construcció i optimització de nous sensors potenciomètrics basats en paper metal·litzat.
  • Caracterització analítica de paràmetres de referencia de sensors enzimàtics per la detecció de marcadors rellevants en el camp del diagnòstic de malalties cròniques
 • Perfil de la persona candidata
  • Estudiant de Màster
 • Requisits
  • Coneixements de català, castellà i anglès
  • Domini d'Excel
  • Aptituts de treball en equip i responsabilitat
 • Es Valorarà
  • Experiència prèvia en el camp de sensor electroquímics
    

   Més informació - Pujar el CV