Inscripció i matrícula

Índex


Com et pots inscriure en un programa formatiu?

 • En línia: ves a la fitxa del programa que t'interessa i omple el formulari de la pestanya "Inscripció".
 • En persona al Centre de Formació Permanent.

Pujar

Com has de formalitzar la matrícula?

 • Per als Cursos de Formació Contínua, només cal fer el pagament per formalitzar la matrícula.
 • Per als Títols Propis de Postgrau, has de presentar la documentació requerida i fer el pagament.

Hi ha programes que requereixen un procés de selecció, en aquest cas la persona de referència del CFP es posarà en contacte amb tu per explicar-te els passos que has de seguir.

Pujar

Quina documentació has de presentar?

Si has estudiat a una universitat espanyola:

 • Compulsa original del títol universitari de grau o equivalent
 • Fotocòpia del document acreditatiu de la identitat
 • Una fotografia de mida carnet, original o digitalitzada

Si has estudiat a una universitat estrangera:

 • Compulsa original del títol universitari que dóna accés al postgrau i, si escau, degudament legalitzat
 • Compulsa original del certificat acadèmic on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d'hores/crèdits de cadascuna
 • Compulsa original del document acreditatiu de la identitat i la nacionalitat
 • Una fotografia de mida carnet, original o digitalitzada
 • Sol·licitud d'admissió, degudament emplenada i signada

Pujar

Has homologat el teu títol estranger?

L'homologació atorga a Espanya validesa oficial als títols d'educació superior obtinguts a l'estranger. Per tant, si has homologat el teu títol, has de seguir el mateix procés que els candidats d'universitats espanyoles, i adjuntar a més l'original o compulsa de la credencial d'homologació.

Pujar

Com pots compulsar la documentació?

Què és una compulsa?

Una compulsa és una còpia confrontada amb el document original on es fa constar amb un segell que la còpia coincideix amb l'original.

On pots compulsar?

Directament a la URV mostrant el document original.

També s'accepten les compulses efectuades per:

 • Òrgans d'administracions universitàries, local, autonòmica o estatal.
 • Representacions diplomàtiques o consulars de l'Estat Espanyol
 • Notaris

Pujar

Com pots fer el pagament de la matrícula?

 • Amb targeta de crèdit/dèbit en el moment de realitzar la inscripció
 • Des de qualsevol sucursal de les entitats financeres que consten a l'imprès de matrícula
 • A través de transferència a un dels següents comptes corrents, fent constar com a referència el teu nom i el número de matrícula de l'imprès:
  • ES32 0182 6035 4602 0160 5662 de BBVA
  • ES46 2100 2872 91 0210087162 de La Caixa
 • Des de l'estranger:
  • Banc: BBVA
   Adreça: Pl. Antoni Maura, 6
   Codi postal: 08003 BARCELONA
   IBAN: ES3201826035460201605662
   SWIFT CODE BBVAESMM

Necessites factura?

La pots sol·licitar enviant un correu electrònic a mcarmen.sanchez(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat.

Pujar

Facilitats de pagament

La matrícula dels postgraus es pot fraccionar en dos pagaments sense interessos: el 60% en el moment de la seva formalització i el 40% restant l'any següent (gener o setembre segons la durada).
Recorda que el fraccionament no eximeix de l'obligatorietat d'abonar el preu íntegre de la matrícula.   
Consulta les condicions de la matrícula.

Pujar

Bonificacions a la formació

FUNDAE ofereix bonificacions a la formació. Trobareu informació en aquesta pàgina

Pujar