Fundació URV

Borsa de beques per projectes de recerca

Si vols accedir als processos de selecció de candidats de les beques per projecte de recerca, fes-nos arribar el teu CV actualitzat identificant el nom del fitxer amb el teu nom i cognoms.

Projecte 2017R2B-07 MP-TIC: Suport a la mobilització precoç amb el suport de les TIC - Ref. B-2018/007

Descripció de les tasques formatives de la beca:

  1. Modificació plataforma MP-TIC per gestionar més d'un sensor per pacient
  2. Muntatge de bases en dos box d'una UCI, gestió d'una xarxa wi-fi
  3. Gestió del servidor
  4. Proves bàsiques amb pacients/fisioterapeutes
  5. Adquisició de dades de moviments de Mobilització Precoç

Les tasques de la beca estaran directament relacionades amb els estudis del becari i la finalitat de les mateixes serà l'adquisició i millora de les competències definides al seu Pla d'estudis

Perfil de la persona candidata:     

  • Estudiant de tercer/quart curs d'Enginyeria Informàtica

   Més informació - Pujar el CV