Fundació URV

La FURV

La Fundació URV (en endavant, FURV) és l'entitat creada per la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV) per promoure la relació entre la societat i la URV, amb la finalitat d'identificar i satisfer les necessitats de l'entorn sòcio-econòmic cultural i universitari mitjançant la gestió de projectes, la transferència de coneixements, la formació permanent i la innovació. La FURV està organitzada en dos centres:

El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (en endavant, CTTi) és la Unitat de Valorització de la URV (en endavant, UV-URV), i el seu objectiu és satisfer des de l'àmbit universitari les necessitats tecnològiques i de serveis generades pels sectors productius i per l'administració, mitjançant la transferència de tecnologia i coneixement, la gestió de la propietat industrial i intel·lectual, la vigilància tecnològica, l'emprenedoria i l'oferta d'infraestructures de transferència (viver d'empreses). També presta suport en les àrees de protecció de la propietat industrial i intel·lectual i emprenedoria als centres tecnològics creats a l'entorn dels parcs científics i tecnològics (PCT) impulsats i creats per la URV (Centre Tecnològic de la Química de Catalunya, CTQ i Centre Tecnològic de la Nutrició i Salut, CTNS) i instituts de recerca (Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, IISPV i Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, IPHES), així com els PCT VITEC i PCT de Turisme i Oci.

El Centre de Formació Permanent (en endavant, CFP) posa a l'abast de la ciutadania, dels professionals i de les empreses, l'oferta de formació permanent de la URV, amb l'objectiu de facilitar l'ampliació de coneixements, el reciclatge i l'especialització professional. La seva oferta formativa s'estructura en tres grans programes: títols propis de postgrau (màster i diplomes de postgrau); cursos de formació contínua: d'oferta i a mida, i programes d'study abroad.

Els dos centres compten amb el Servei de Gestió Econòmica de la FURV (en endavant, SGE), que els presta suport en la gestió econòmica i comptable, així com la gestió de recursos humans. Aquest servei també presta suport i servei de gestió econòmica a l'IISPV, a la Fundació d'Estudis Turístics de la Costa Daurada (FETCD), als parcs científics i tecnològics (PCT de Tarragona, PCT VITEC i PCT de Turisme i Oci), així com als centres tecnològics creats a l'entorn d'aquests parcs (CTQ i CTNS) i a l'Associació Empresarial Innovadora de Nutrició i Salut (AINS).

Revisió i actualització - 06.06.2018

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se'n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.