Fundació URV

Col·labora en la recerca de la URV!

Els investigadors de la Universitat Rovira i Virgili porten a terme projectes que comprenen diferents disciplines i aborden diversos problemes i necessitats, tots ells rellevants per a la societat. Gràcies a la vostra col·laboració, els projectes de recerca reben un impuls que els ajuda a avançar i aconseguir resultats.

La teva aportació és molt important, sigui quina sigui la quantitat que donis, contribuiràs al progrés social, econòmic i cultural.

Des de la Fundació URV garantim que les donacions es destinen íntegrament al finançament de projectes de recerca.

Projectes en els que pots participar:

Càtedra de Dolor Infantil URV - Fundació Grünenthal

Millorar la qualitat de vida de nens i joves SI és possible.
La Càtedra de Dolor Infantil URV - Fundació Grünenthal la formen un grup multidisciplinari de professionals que investiguen per millorar la qualitat de vida de tots aquells qui tenen dolor, especialment els nens i joves.

Més informació sobre l'Estudi i Tractament del Dolor Crònic Infantil

VIDEO PRESENTACIÓ


Més informació sobre donacions: te(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat / Tel: 977 558 453

*Els camps són obligatoris

Llistat de Projectes

Seleccioni el/s projecte/s amb el/s que vol col·laborar:

Dades bancàries per fer efectiva la transferència: ES94 0182 6035 4802 0160 5709

Donacions

Per enviar-vos un certificat de donació per la declaració de renda*, ompliu el formulari següent.