Suport Vital Bàsic amb Desfibril·lador Extern Automàtic (SVB i DEA) . ALUMNES DE LA URV

Fitxa Tècnica

Codi:
CSDEAS-A2-2019-5
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Aquest curs està destinat exclusivament als alumnes de la URV.
Objectius:
L'objectiu principal del curs és la màxima difusió del SVB i de la utilització del DEA. Al final del Curs l'alumne ha de ser capaç de:

 • Aprendre a identificar una aturada cardiorespiratòria (ACR).
 • Posar en marxa el Sistema Integral d'emergències.
 • Adquirir els coneixements teòrics i habilitats necessàries per al tractament de l'ACR amb utillatge, per 1-2 persones, assolint la realització de maniobres de ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de gran qualitat. Aprenentatge i domini del maneig del desfibril·lador automàtic amb seguretat i de la guia d'utilització.
 • Educació sobre els factores de risc cardiovasculars i prevenció dels accidents.
 • Dates:
  del 13/11/2019 al 13/11/2019
  Horari:
  De 16:30h a 20:30h de la tarda.
  Ubicació:
  Centre de Formació i Innovació en Simulació - Josep Maria Martínez Carretero

  Unitat Docent de l'Hospital Universitari Sant Joan
  Avda. Dr. Laporte, 2 43204 - Reus, Tarragona
  Impartició:
  presencial
  Durada:
  4 h
  Preu:
  8 €
  Coordinació acadèmica:
  Antoni Castro Salomó
  Immaculada Vallverdú Perapoch
  Docents:
  Immaculada Vallverdú Perapoch
  Marta Sancho Concha
  Betlem Llombart Gallego
  Contacte:
  Més informació:
  L'assignació dels grups i alumne es realitza per ordre de matriculació.
  Els grups d'alumnes seran de 8 persones.
  Els curs pot tenir fins a 3 grups formatius de 8 alumnes cadascun. Els primers 8 estaran matriculats automàticament i la resta fins a completar els 3 grups estaran en llista d'espera. La llista d'espera es gestiona sobre la base de l'assignació d'alumnes a cada grup i estar en ell pot permetre accedir al curs.

  Temari del curs