Preparació de les proves de l'Instituto Cervantes per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola

Fitxa Tècnica

Codi:
CPICEL-A1-2020-30
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Estrangers que volen preparar-se per les proves de l'Instituto Cervantes per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola
Objectius:
Familiaritzar els participants amb les diferents proves i tasques de què es composa l'examen per a l'obtenció del DELE A2
Adquirir les estratègies necessàries per aprovar les Proves de Nacionalitat de l'Instituto Cervantes
Adquirir les estratègies necessàries per ser competent en la resolució de les activitats de la prova de comprensió de lectura de l'examen per l'obtenció del DELE A2
Adquirir les estratègies necessàries per ser competent en la resolució de les activitats de la prova de comprensió auditiva de l'examen per l'obtenció del DELE A2
Adquirir les estratègies necessàries per ser competent en la resolució de les activitats de la prova d'expressió i interacció escrites de l'examen per l'obtenció del DELE A2
Adquirir les estratègies necessàries per ser competent en la resolució de les activitats de la prova de expressió i interacció orals de l'examen per l'obtenció del DELE A2
Dates:
del 06/06/2020 al 04/07/2020
Horari:
Dissabtes de 9.00 h a 14.00 h
Ubicació:
Campus Catalunya URV Av. Catalunya 35, Tarragona
Impartició:
presencial
Durada:
25 h
Preu:
125 €
Coordinació acadèmica:
M. Isabel Gibert Escofet
Docents:
Veronica Ferrando Aramo
Contacte:
Criteris de selecció:
Idoneïtat Entrevista
Més informació:
Aquest curs prepara per a la superació de l'examen DELE A2, proporcionant familiarització amb les activitats, estratègies i pràctica. Per participar en el curs és imprescindible tenir prèviament un nivell d'idioma suficient.
Per a valorar l'admissió al curs es realitzarà una entrevista telefònica. Assegureu-vos d'incloure a la inscripció un número de telèfon on us puguem localitzar. Si us plau indiqueu a l'apartat "Observacions" si podeu rebre trucades en horari de matí o de tarda.

Temari del curs

Inscripció