Fòrum d'Actualització en Dret Local

Fitxa Tècnica

Codi:
CADLDA-A7-2016-7
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
  • Secretaris, Interventors i Tresorers d'administració local.
  • Tècnics d'administració general i tècnics d'administració especial i personal al servei de l'Ajuntament de Reus, de la Diputació de Tarragona, dels consells comarcals, d'altres administracions locals i de llurs ens instrumentals públics i privats.
  • Professionals en exercici lliure o dependent, relacionats amb el món local.
  • Estudiants de grau i postgrau de la URV, en general, de la Facultat de Ciències Jurídiques, en particular i d'altres universitats.
Objectius:
Establir un àmbit permanent i continuat d'actualització, perfeccionament, reflexió i debat sobre qüestions d'interès en les diferents matèries que conformen el món de l'administració local.
Dates:
del 09/03/2016 al 30/06/2016
Horari:
De 9.30 a 14.30.
El primer dia de classe, la sessió inaugural començarà a les 9.00 h.
DIES DE CLASSE:
9 de març
14 d'abril
5 de maig
12 de maig
9 de juny
30 de juny
Ubicació:
Casal Cultural Av. Generalitat, 20 La Pobla de Mafumet
Impartició:
presencial
Durada:
30 h
Preu:
175 €
Coordinació acadèmica:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Lucia Casado Casado
Marina Rodriguez Beas
Silvia Carmona Garias
Docents:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Lucia Casado Casado
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Descomptes sobre el preu de matrícula:
100 %: treballadors/ores dels ajuntaments de La Pobla de Mafumet i La Canonja, professorat i becaris de la URV.
50 %: alumnes de la URV o la Fundació URV, menors de 30 anys que no treballin en alguna administració.
25%: personal de l'administració local.
Entitats col·laboradores:

Temari del curs

Mòdul:
1a. Jornada: La transició nacional i l'administració local a Catalunya
Durada:
5 h.
Contingut:
  • 1ª jornada. Inauguració. Dimecres, 9 de març de 2016. La Pobla de Mafumet

La transició nacional i l’administració local a Catalunya

 

Inauguració

Hble Sra. Meritxell Borràs i Solé, consellera de governació, relacions institucionals i habitatge, Generalitat de Catalunya

 

Lliçó inaugural.- Catalunya i Europa: quines perspectives?

Prof. Dr. Alfonso González Bondia, professor titular de dret internacional públic i relacions internacionals, URV

 

Ponència.- Més de dos anys de la LRSAL a Catalunya

Prof. Dr. Josep Ramon Barberà i Gomís, professor de dret administratiu, Universitat Pompeu Fabra

 

Taula rodona.- Com afecta a Catalunya la nova llei de règim jurídic del sector públic?

1 ponent

Prof. Javier Requejo i García, interventor general, Ajuntament de Cunit i associat de dret administratiu, URV

Prof. Sra. Aurora Corral García, secretària general, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Moderador: Prof. Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus i associat de dret administratiu, URV

Mòdul:
2a. Jornada: La nova legistació estatal de procediment administratiu comú
Durada:
5 h.
Contingut:
  • 2ª jornada. Dijous, 14 d’abril de 2016. La Pobla de Mafumet

La nova legislació estatal de procediment administratiu comú

 

Ponència I.- El nou procediment administratiu

Prof. Dr. Fernando García Rubio, titular de dret administratiu, Universitat Rei Juan Carlos i lletrat, Ajuntament de Madrid

 

Ponència II.- L’administració electrònica en el procediment administratiu

Prof. Dr. Agustí Cerrillo i Martínez, catedràtic de dret administratiu, Universitat Oberta de Catalunya

 

Taula Rodona.-

2 ponents anteriors

Prof. Sra. Susana Marín i Dios, subdirectora general d'assistència jurídica i règim local, Departament de Governació, Relacions Institucionals i Habitatge, Generalitat de Catalunya

Moderadora: Prof. Dra. Judith Gifreu i Font, titular de dret administratiu, UAB

Mòdul:
3a. Jornada: L'Organització territorial a Catalunya (I)
Durada:
5 h.
Contingut:
  • 3ª jornada. Dijous, 5 de maig de 2016. La Canonja

II Jornades d’estudi. L’Organització Territorial a Catalunya: perspectives de  futur. 6 anys després, estat de la qüestió (2010-2016) (I)

 

Ponència I.- El Camp de Tarragona a l’organització territorial de Catalunya. Una perspectiva jurídica

Prof. Dr. Francesc Xavier Forcadell i Esteller, coordinador general, Diputació de Barcelona i associat de dret administratiu, URV

 

Ponència II.- L’organització territorial de Catalunya. Una perspectiva geogràfica

Prof. Dr. Josep Oliveras i Samitier, catedràtic de geografia, URV

 

Ponència III.- El restabliment del municipi de La Canonja cinc anys després. Balanç i perspectives

Il·lm. Sr. Roc Muñoz i Martínez, alcalde de La Canonja

       

Taula rodona.- El municipalisme a Catalunya: perspectives de futur

Sr. Marc Pifarré i Estrada, secretari general, ACM

Sr. Juan Ignacio Soto Valle, secretari general, FMC

Moderació.- Prof. Sr. Joan Anton Font i Monclús, secretari general, Ajuntament de Tarragona i associat de dret administratiu, URV

Mòdul:
4a. Jornada: L'Organització territorial a Catalunya (II)
Durada:
5 h.
Contingut:
  • 4ª jornada. Dijous, 12 de maig de 2016. La Pobla de Mafumet

II Jornades d’estudi. L’Organització Territorial a Catalunya: perspectives de  futur. 6 anys després, estat de la qüestió (2010-2016) (II)

 

Ponència I.- El món local avui a Catalunya

Sr. Francesc Esteve i Balagué, secretari general, Departament de Governació, Relacions Institucionals i Habitatge, Generalitat de Catalunya.

 

Ponència II.- Les àrees metropolitanes emergents: l’àrea metropolitana del Camp de Tarragona

Prof. Dr. Jaume Renyer i Alimbau, secretari general, Ajuntament de Reus, i associat de dret administratiu, URV

 

Ponència II.- El model d’organització territorial de Catalunya de l’Estatut de 2006

Prof. Dr. Antoni Bayona i Rocamora, lletrat major, Parlament de Catalunya i titular de dret administratiu, UPF

 

Taula rodona.- El Camp de Tarragona i la legislació sobre governs locals de Catalunya a debat: perspectives i oportunitats

Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous, president, Diputació de Tarragona

Il·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros i Casanova, alcalde de Tarragona

Il·lm. Sr. Carles Pellicer i Punyed, alcalde de Reus

Moderació.- Prof. Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, titular de dret administratiu, URV

Mòdul:
5a. Jornada: Serveis socials i ens locals
Durada:
5 h.
Contingut:
  • 5ª jornada. Dijous, 9 de juny de 2016. La Pobla de Mafumet

Serveis socials i ens locals

 

Ponència I.- Les competències locals en matèria de serveis socials

Prof. Sra. Àngels Armengol i Armengol, lletrada,  Ajuntament de Valls i associada de treball social, URV

 

Ponència II.- El món local garant de l’Estat del benestar

Prof. Sra. Maria Victòria Forns i Fernández, professora col·laboradora permanent de treball social, URV

 

Taula Rodona.- La gestió pública dels serveis socials

2 ponents

Prof. Sra. Anna Seijas i Vila, gerent, Consell Comarcal d’Osona

Prof. Sra. Estela, coordinadora, Institut Municipals de Serveis Socials de Tarragona

Prof. Sr. Òscar Busquets i Obré, advocat, secretari, Fundació “Bona nit” i associat de dret administratiu, URV, moderador

Mòdul:
6a. Jornada: La reforma del marc jurídic de la contractació pública
Durada:
5 h.
Contingut:
  • 6ª jornada. Cloenda. Dijous, 30 de juny de 2016. La Pobla de Mafumet

La reforma del marc jurídic de la contractació pública

 

Ponència.- El marc jurídic de la contractació dels serveis a la persona a Catalunya

Prof. Dra. Belén Noguera de la Muela, professora titular de dret administratiu, acreditada de catedràtica, Universitat de Barcelona

 

Taula Rodona.- La contractació pública als ens locals

1 ponent

Prof. Sra. Neus Colet i Arean, cap, secretaria tècnica, Junta Consultiva de Contractació Administrativa, Generalitat de Catalunya

Prof. Sr. Marcel·lí Pons i Duat, secretari general, Ajuntament de Viladecans i honorari de dret administratiu, URV

Prof. Sr. Isidre Virgili i Pons, assessor en matèria de contractació pública, Associació Catalana de Municipis i Comarques, moderador

 

Lliçó de cloenda.- El projecte de llei contractes del sector públic

Prof. Dr. José María Gimeno Feliu, catedràtic de dret administratiu, Universitat de Saragossa

 

Cloenda

Il·lm. Sr. Xavier Amor i Martín, alcalde de Pineda de Mar i president, Federació de Municipis de Catalunya (FMC)

Il·lm. Sr. Miquel Buch i Moya, alcalde de Premià de Mar i president, Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)