R+D+i

La Fundació URV dóna servei a més de 2.000 investigadors de la URV, agrupats en més de 140 grups de recerca i diversos centres d'innovació dels Centres Tecnio d'ACCIÓ. Els serveis que ofereix són els següents:

  • Fomentar el desenvolupament i la transferència de tecnologia.
  • Articular, coordinar i gestionar projectes.
  • Donar suport en la preparació, presentació i tramitació de propostes.
  • Prestar suport a l'investigador en la gestió administrativa dels projectes.

Tècnics d'Enllaç

Els tècnics d'enllaç faciliten l'enteniment entre l'expert i el client, mantenen la relació amb els clients i col.laboradors habituals, incrementen la cartera de clients, milloren contínuament la qualitat dels serveis i identifiquen oportunitats de negoci des d'una perspectiva tècnica.

ACC1Ó - Xarxa de Trampolins Tecnològics