Clàusula de Consentiment - Bústia de Suggeriments

Clàusula de Consentiment formulari Web –Bústia de Suggeriments-
Textos Legals Versió 1 05-2017

Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incorporades al fitxer [AGENDA, CONTACTES, TERCERS, CORREU ELECTRONIC] amb el codi d'inscripció [2152040214] del que és responsable FUNDACIÓ URV, NIF G43581321 amb domicili social a: Cr. Escorxador, s/n 43003 TARRAGONA (Tarragona) E-mail : lopd(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat, amb la finalitat de recollir el seu suggeriment.

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, donant-se de baixa a la opció corresponent en rebre un butlletí electrònic.

La FUNDACIÓ URV, es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat esmentada anteriorment.

L'interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L'Enviament d'aquest formulari, implica l'acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant una sol·licitud a través de correu electrònic a lopd(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat i acompanyada d'una còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el gestor de continguts de la web és Fundació URV. L'esmentat domini d'Internet fundacio.urv.cat, es troba inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l'apartat habilitat del portal Web, i és titularitat de la Universitat Rovira i Virgili.