Bases de la recerca per al professorat d'ELE

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul VI: Bases de la recerca per al professorat d'ELE
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
A escollir 2 de les 3 assignatures següents:
  • Metodologia de la recerca (2 ECTS)
  • Recerca en acció (2 ECTS)
  • Elaboració d'articles de recerca (2 ECTS)