Formulario de inscripción en la jornada "GESTIÓ I FONAMENTS DE LA IPR"

PROGRAMA

9:15h - REGISTRE DELS ASSISTENTS

9:30h - INAUGURACIÓ DE LA JORNADA
Dr. Miquel Àngel Bové - Vicerector de Transferència i Innovació de la URV

9:45h- REQUISITS PER PROTEGIR LA TEVA INVENCIÓ MITJANÇANT UNA PATENT
Dra. Irene Vázquez - ABG PATENTES
Què és una patent?;
Què es pot i no es pot patentar?
Requisits de patentabilitat
La decisió de patentar/mantenir en secret

11:00h- PAUSA -CAFÉ

11:30h- COM REDACTAR UNA SOL·LICITUD DE PATENT PER A QUÈ SIGUI CONCEDIDA.

ESTRATÈGIES DE PROTECCIÓ.
Dra. Irene Vázquez - ABG PATENTES
Passos a seguir per protegir una invenció
La redacció d'una sol·licitud de patent
Estratègies de protecció

12.30h - ASPECTES PARTICULARS DE LA NOVA LLEI DE PATENTS A ESPANYA I CONSIDERACIONS COMERCIALS DEL SISTEMA DE PATENTS
Dr. Guillermo Menéndez - ABG PATENTES
Entrada en vigor de la nova Llei de Patents
Novetats i diferències respecte a la Llei anterior
Tenir una patent garantitza la seva llibertat d'operació?
Com es pot rentabilitzar una patent?
Explotació directa, transmissió o llicència
Tipus de llicències: Contractual, obligatòria i de ple dret

13.30 h-TORN OBERT DE PARAULA.

INSCRIPCIÓN

*Los campos son obligatorios