Projectes

Repte Experimenta

Investigador Principal:

Dra. Eva Pocurull Aixala

Departament:

Química Analítica i Química Orgànica

Descripció del projecte:

L'interès i la vocació per la ciència no neix, es crea. Aquest és l'esperit del programa repte Experimenta que gràcies a la sinèrgia entre universitat, centres de recerca i empreses, pretén fomentar a través de l'experimentació vocacions científico-tecnològiques entre els més joves, però sense oblidar als seus formadors i famílies.El Repte Experimenta a l'aula és el nucli del projecte. Dissenyat en format concurs, desafia a alumnes de 1r i 2n d'ESO a dissenyar i realitzar un experiment científic amb materials casolans. Els alumnes treballen en grups reduïts de 4 alumnes (afavorint l'atenció a la diversitat) i sempre de la mà d'un padrí científic del món acadèmic o empresarial. Els 5 millors equips de cada centre, apropen els experiments a alumnes 5è i 6è de primària en una primera fase. Com a clausura, cada curs i durant la Fira Experimenta, ofereixen tallers experimentals a un públic familiar per optar així als Premis Experimenta als millors joves divulgadors científics. A més, el personal investigador de la URV ofereix una formació anual per a professorat no universitari on comparteixen material didàctic per incrementar l'experimentació a l'aula.

Tornar a projectes

Despertant vocacions científiques potenciant l'experimentació a l'ESO.

Ja hem aconseguit
50,46€

Llistat de donants