Projectes

Fem visible el dolor. MAPAVI

Investigador Principal:

Dr. Jordi Miró

Departament:

Psicologia

Càrrec:

Director de la Càtedra de Dolor Infantil

Descripció del projecte:

El dolor és una alerta que alguna cosa no funciona bé a l'organisme. La investigació ha mostrat que les persones amb problemes de visió són més sensibles al dolor i que es mostren més vigilants als estímuls dolorosos. Els estudis també indiquen que aquesta hipersensibilitat i hipervigilància són factors de risc de dolor crònic.

Aquesta població és particularment vulnerable a experimentar problemes crònics de dolor. Tot i així, hi ha molt pocs estudis que es preocupin per analitzar l'experiència de dolor en aquesta població o pel tipus de problemes que ocasiona, i moltíssimes menys que informin sobre els tractaments més adequats, o que desenvolupin tractaments adaptats a les seves necessitats. L'objectiu d'aquest projecte és contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb ceguesa, o amb dificultats de visió, que pateixen dolor (crònic). L'objectiu final és desenvolupar tractaments específics que siguin eficaços per a ajudar a controlar el dolor en aquesta població, també aplicacions mòbils que ajudin tant als professionals sanitaris com als pacients i familiars a millorar la gestió del problema.

El grup investigador treballa en aquest projecte amb la hipòtesi que ens trobem davant d'un problema important. En una primera fase es vol conèixer, mitjançant un sondeig, quins són els problemes més habituals de dolor, quines necessitats tenen les persones amb ceguesa i baixa visió i quines dificultats es troben a l'hora de rebre tractament. L'enquesta, de moment, està disponible en 13 llengües per arribar al nombre més gran de públic possible, i s'ha dissenyat en col·laboració amb professionals sanitaris i persones amb ceguesa. Per a la difusió es compta amb el suport d'associacions nacionals i internacionals de persones amb problemes de visió.

Més informació:

Més informació sobre MAPAVI

Tornar a projectes

Estudi sobre el dolor en persones amb ceguesa o dificultats de visió.

Ja hem aconseguit
150,00€

Llistat de donants