XVI Curs d'Actualització en Pediatria Clínica

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Graduats en Medicina i Cirurgia en exercici, graduats d'infermeria, professionals actius en l'àmbit de la salut dels nens, tant especialitzada com primària.
Codi:
CAPXVIS-A1-2023-16
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Crear un marc de reflexió i debat vers l'actuació davant diferents patologies de la infància. Conèixer els principals avanços científics en les diferents subespecialitats pediàtriques. Conèixer els aspectes de la malaltia en la infància i l'adolescència i els mètodes d'avaluació i control. Potenciar la integració assistencial pediàtrica internivells.
Coordinació acadèmica:
Joaquin Escribano Subías
Docents:
Adolf Gómez Papí
Rosalía Solé Fortuny
Albert Feliu Rovira
Rosa Collell Hernandez
Cristina Marimón Blanch
Maria Rimblas Roure
Neus Rius Gordillo
Carla Monterde Pedra
Carolina Valle Mateo
Noelia Ramírez González
Valentí Pineda Solas
Patricia Esteban Figuerola
Laia Turón Viñas
Victor Vila Miravet
Núria Serrat Antolí
Jacques G. Rivière
Enrique Pérez Martínez
Durada:
40 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 04/10/2023 al 15/05/2024
Horari:
Dimecres de 13.30 a 15.00 h
Ubicació:
Aula 12 de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Preu:
60 €
Contacte:
Més informació:
Inscripció gratuïta per als professionals de Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp i de l'Institut català de la Salut.
Més informació i Inscripcions: Sra. Cristina Altarriba, secretària del Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari de Sant Joan de Reus (Avinguda Dr. Josep Laporte, 2 43204 Reus). Telèfon 977308534 i a/e caltarriba@salutsantjoan.cat Curs de 40 hores lectives. És necessària l'assistència al 50% de les hores lectives per obtenir el certificat d'assistència

Temari del curs