XV Curs d'Actualització en Pediatria Clínica

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Graduats en Medicina i Cirurgia en exercici, graduats d'infermeria, professionals actius en l'àmbit de la salut dels nens, tant especialitzada com primària.
Codi:
CAPXVS-A1-2022-15
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Crear un marc de reflexió i debat vers l'actuació davant diferents patologies de la infància. Conèixer els principals avanços científics en les diferents subespecialitats pediàtriques. Conèixer els aspectes de la malaltia en la infància i l'adolescència i els mètodes d'avaluació i control. Potenciar la integració assistencial pediàtrica internivells.
Coordinació acadèmica:
Joaquin Escribano Subías
Docents:
Gentzane Carbajo Areitiobiritxinaga
Susana Boronat Guerrero
Albert Feliu Rovira
M. Teresa Pascual Sánchez
José Maria Barroso Jornet
Rosa Jimenez Feijoo
Guillem Pintos Morell
Susana Larrosa Capacés
Carla Monterde Pedra
Carolina Valle Mateo
Maria Dolores Gil Higueras
Danielle Harbane Bosschat
Maria José Romea Montañés
Ignacio Ros Arnal
Annabel Vidal Cupons
Inés De Mir Messa
Ignasi Barber Martínez De La Torre
Víctor Gumbao Grau
Cesar Galo García Fontecha
María Dolores Iglesias Fernández
Durada:
40 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 05/10/2022 al 17/05/2023
Horari:
Dimecres de 13:30 a 15:00h
Ubicació:
Aula 12 de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Preu:
60 €
Contacte:
Més informació:
Inscripció gratuïta per als professionals de Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp i de l'Institut català de la Salut.
Més informació i Inscripcions: Sra. Cristina Altarriba, secretària del Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari de Sant Joan de Reus (Avinguda Dr. Josep Laporte, 2 43204 Reus). Telèfon 977308534 i a/e caltarriba@salutsantjoan.cat Curs de 40 hores lectives. És necessària l'assistència al 50% de les hores lectives per obtenir el certificat d'assistència

Temari del curs