XIII Curs d'Actualització en Pediatria Clínica

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
XIII Curs d'Actualització en Pediatria Clínica
Durada:
30 h.
Contingut:
Orientació diagnòstica i noves perspectives terapèutiques de la Síndrome Hemolítica Urèmica en el nen (07 octubre 2020)
Ponent: Dr. Álvaro Madrid. Servei nefrologia Pediàtrica. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
Protocol tractament Covid-19 a pediatria (14 octubre 2020)
Ponent: Dra. N. Rius. Unitat Infeccioses Pediàtriques. Hospital Universitari Sant Joan, Reus
Actuació en nens diabètics amb patologia aguda intercurrent (21 octubre 2020)
Ponent: Dra. E. Latorre. Unitat Endocrinologia Pediàtrica. Hospital Universitari Sant Joan, Reus
Protocol sobre l'hemorràgia gastrointestinal (28 octubre 2020)
Ponent: Dra. C. Valle i Dra. G. Castillejo. Unitat Gastroenterologia Pediàtrica. Hospital Universitari Sant Joan, Reus
Valoració i tractament del dolor en el nounat (04 novembre 2020)
Ponent: Dra. J. Arroyo. Neonatologia. Hospital Universitari Sant Joan, Reus
Protocol de diagnòstic i tractament de les adenopaties infantils (11 novembre 2020)
Ponent: Dra. C. Calbet i Dr. D. Medina. Unitat Hematologia Pediàtrica. Hospital Universitari Sant Joan, Reus
Codi ictus pediàtric (18 novembre 2020)
Ponent: Dra. Maria Rimblas. Unitat Neurologia Pediàtrica. Hospital Universitari Sant Joan, Reus
Protocol d'alta precoç postpart (25 novembre 2020)
Ponent: Dra. S. Larrosa. Neonatologia. Hospital Universitari Sant Joan, Reus
Protocol diagnòstic de l'hematúria en pediatria (02 desembre 2020)
Ponent: Dr. J. Escribano. Unitat Nefrologia Pediàtrica. Hospital Universitari Sant Joan, Reus
Infeccions per Mycoplasma en el nen (09 desembre 2020)
Ponent: Dra. N. Rius. Unitat Infeccioses Pediàtriques. Hospital Universitari Sant Joan, Reus
Protocol estudi al·lèrgia a betalactàmics (16 desembre 2020)
Ponent: Dra. E. Rua. Unitat Pneumo-al·lergia Pediàtrica. Hospital Universitari Sant Joan, Reus
Protocol de el tractament farmacològic de l'obesitat (13 gener 2021)
Ponent: Dr. A. Feliu. Unitat Endocrinologia Pediàtrica. Hospital Universitari Sant Joan, Reus
Diagnòstic i tractament de la talassèmia infantil (20 gener 2021)
Ponent: Dr. D. Medina. Unitat Hematologia Pediàtrica. Hospital Universitari Sant Joan, Reus
Protocol de tractament otitis mitjana, mastoïditis i sinusitis (27 gener 2021)
Ponent: Dra. C. Monterde. Servei Pediatria. Hospital Universitari Sant Joan, Reus
Sospita de malaltia metabòlica a urgències (03 febrer 2021)
Ponent: Dra. Maria Rimblas. Unitat Neurologia Pediàtrica. Hospital Universitari Sant Joan, Reus
Protocol d'actuació davant d'un BRUE (10 febrer 2021)
Ponent: Dra. E. Latorre. Servei Pediatria. Hospital Universitari Sant Joan, Reus
Protocol d'estudi i tractament de l'estrenyiment infantil (17 febrer 2021)
Ponent: Dra. C. Valle i Dra. G. Castillejo. Unitat Gastroenterologia Pediàtrica. Hospital Universitari Sant Joan, Reus
Protocol diagnòstic de dolor toràcic infantil (24 febrer 2021)
Ponent: Dra. R. Collell. Unitat Cardiologia Pediàtrica. Hospital Universitari Sant Joan, Reus
Protocol d'infecció de teixits tous (03 març 2021)
Ponent: Dr. L. Delgado. Servei Pediatria. Hospital Universitari Sant Joan, Reus
Protocol valoració nen amb pèrdua de consciència (10 març 2021)
Ponent: Dr. JM. Barroso. Unitat Neurologia Pediàtrica. Hospital Universitari Sant Joan, Reus