The Challenge

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
THE CHALLENGE (Treball Fi de Programa)
ECTS:
5
Durada:
60 h.
Contingut:
Servei de mentoring.

Presentació oral i defensa de l'Encàrrec Reptador

El desenvolupament de la capacitat de lideratge es lliga finalment a la realització d'un encàrrec reptador, real, a la feina. Aquest encàrrec reptador ha de tenir un impacte sobre els resultats del negoci i requerir necessàriament la millora de la capacitat de lideratge.

L'abast del projecte es defineix i consensua entre el participant i la Direcció del curs. A partir de l'aprovació de l'encàrrec, a cada participant se li assigna un mentor i un o més coaches que li donaran suport durant tota la fase d'execució del projecte.

Finalment, el participant haurà de lliurar una memòria, una presentació oral i defensar la feina realitzada davant d'un tribunal avaluador.