Suport Vital Bàsic i ús de Desfibril·lador Automàtic (SVB-DEA) Terres de l' Ebre

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Es reserva el dret d'admissió de les persones que no reuneixin el perfil dels destinataris
Adreçat a:
Aquest curs està destinat exclusivament als alumnes, PDI i PAS de la URV.
Codi:
CDEATES-A1-2021-4
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:

L'objectiu principal del curs és la màxima difusió del SVB i de la utilització del DEA. Al final del Curs l'alumne ha de ser capaç de:

 • Aprendre a identificar una aturada cardiorespiratòria (ACR).
 • Avaluar al pacient inconscient
 • Posar en marxa el Sistema Integral d'emergències.
 • Realitzar compressions toràciques de gran qualitat, mitjançant sistema visual de feedback (fer 2 min de RCP), en població adulta i pediàtrica
 • Adquirir els coneixements teòrics i habilitats necessàries per al tractament de l'ACR amb utillatge, per 1-2 persones, assolint la realització de maniobres de ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de gran qualitat.
 • Utilitzar correctament un desfibril·lador extern automàtic amb seguretat i segons guia d’utilització.
 • Col·locar en posició lateral de seguretat al pacient inconscient que respira.
 • Prevenció dels accidents-
 • Actuar en cas d’ennuegament

 

Coordinació acadèmica:
Silvia Reverté Villarroya
Docents:
Gerard Mora López
Maria Pilar Vallano Laina
Impartició:
semipresencial
Dates:
del 20/12/2021 al 20/12/2021
Especificació durada:
4 hores
Horari:
4h presencials de 16:00 h a 20:00 h i 2 h de teoria virtual
Ubicació:
Centre d'Innovació en Simulació Terres de l'Ebre
Preu:
8 €
Contacte:
Més informació:
Formació acreditada pel Consell Català de Ressuscitació i l'European Resuscitation Council
Un vegada matriculats no es podrán fer canvis de dates a no ser que sigui per causes de força major justificades.

Temari del curs