Suport Vital Bàsic amb Desfibril·lador Extern Automàtic (SVB i DEA) . ALUMNES DE LA URV

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Aquest curs està destinat exclusivament als alumnes de 5è de medicina de la URV
Codi:
CSDEAS-A2-2023-33
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:

L'objectiu principal del curs és la màxima difusió del SVB i de la utilització del DEA. Al final del Curs l'alumne ha de ser capaç de:

  • Aprendre a identificar una aturada cardiorespiratòria (ACR).
  • Posar en marxa el Sistema Integral d'emergències.
  • Adquirir els coneixements teòrics i habilitats necessàries per al tractament de l'ACR amb utillatge, per 1-2 persones, assolint la realització de maniobres de ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de gran qualitat. Aprenentatge i domini del maneig del desfibril·lador automàtic amb seguretat i de la guia d'utilització.
  • Educació sobre els factores de risc cardiovasculars i prevenció dels accidents.
Coordinació acadèmica:
Antoni Castro Salomó
Immaculada Vallverdú Perapoch
Docents:
Immaculada Vallverdú Perapoch
Durada:
4 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 17/04/2023 al 15/05/2023
Horari:
La formació s' implementarà del 17 d'abril finscel 15 de maig en horari de 15h a 19h.
Ubicació:
Aules docents de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i Joan XXIII
Preu:
8 €
Contacte:
Cristina Pérez - cfis_jmmc@fundacio.urv.cat
Més informació:
Els grups d'alumnes seran de 8 persones. Trobareu tota la informació en l'espai Moodle de l'assignatura Clínica II

Temari del curs