Suport Vital Bàsic amb Desfibril·lador Extern Automàtic (SVB i DEA) . ALUMNES DE LA URV

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Aquest curs està destinat exclusivament als alumnes d'educació de la URV.
Codi:
CSDEAS-A2-2022-32
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
L'objectiu principal del curs és la màxima difusió del SVB i de la utilització del DEA. Al final del Curs l'alumne ha de ser capaç de:

 • Aprendre a identificar una aturada cardiorespiratòria (ACR).
 • Posar en marxa el Sistema Integral d'emergències.
 • Adquirir els coneixements teòrics i habilitats necessàries per al tractament de l'ACR amb utillatge, per 1-2 persones, assolint la realització de maniobres de ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de gran qualitat. Aprenentatge i domini del maneig del desfibril·lador automàtic amb seguretat i de la guia d'utilització.
 • Educació sobre els factores de risc cardiovasculars i prevenció dels accidents.
 • Coordinació acadèmica:
  Antoni Castro Salomó
  Immaculada Vallverdú Perapoch
  Docents:
  Immaculada Vallverdú Perapoch
  Marta Sancho Concha
  Òscar Braña Ciuró
  Jessica Guinart De La Cruz
  Betlem Llombart Gallego
  Sonia Expósito Vizcaíno
  Durada:
  4 h
  Impartició:
  presencial
  Dates:
  del 21/12/2022 al 21/12/2022
  Horari:
  De 17h a 21h.
  Ubicació:
  Centre de Formació i Innovació en Simulació - Josep Maria Martínez Carretero

  Unitat Docent de l'Hospital Universitari Sant Joan
  Avda. Dr. Laporte, 2 43204 - Reus, Tarragona
  Preu:
  8 €
  Contacte:
  Més informació:
  L'assignació dels grups i alumne es realitza per ordre de matriculació.
  Els grups d'alumnes seran de 6 persones.
  Els curs pot tenir fins a 2 grups formatius de 6 alumnes cadascun. Els primers 6 estaran matriculats automàticament i la resta fins a completar els 3 grups estaran en llista d'espera. La llista d'espera es gestiona sobre la base de l'assignació d'alumnes a cada grup i estar en ell pot permetre accedir al curs.

  Temari del curs