Suport Vital Bàsic amb Desfibril·lador Extern Automàtic (SVB i DEA 4h) CIUTADANIA

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Suport Vital Bàsic amb Desfibril·lador (SVB i DEA 4h) CIUTADANIA
Durada:
4 h.
Contingut:
SVB habilitats pas a pas (D'acord amb el Programa oficial, DOGC núm. 3795, de 08/01/2003) - Seguretat del material. Protectors - Valorar resposta i cridar l'ajuda - Obrir la via aèria i comprovar si hi ha respiració - Aconseguir ajuda. 112 - Efectuar 30 compressions toràciques - Efectuar respiracions - Posició lateral de seguretat - Que és i per a què serveix un DEA - Seguretat en l'ús del DEA i aspectes legals - Posar en funcionament el DEA i seguir les instruccions - Aplicacions SVB amb els alumnes