Suport Vital Bàsic amb Desfibril·lador Extern Automàtic (SVB i DEA 4h) CIUTADANIA

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Aquest curs està destinat a les persones interessades en obtenir l'acreditació oficial en Suport Vital Bàsic i DEA.
Codi:
CSDEA4S-A1-2021-11
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
- Aprendre a identificar una aturada cardiorespiratòria (ACR). - Posar en marxa el Sistema Integral d'Emergències. - Adquirir els coneixements teòrics i habilitats necessàries per al tractament de l'ACR amb utillatge, per 1--2 persones, assolint la realització de maniobres de ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de gran qualitat. Aprenentatge i domini del maneig del desfibril·lador automàtic amb seguretat i de la guia d'utilització. - Educació sobre els factors de risc cardiovasculars i prevenció dels accidents.
Coordinació acadèmica:
Antoni Castro Salomó
Immaculada Vallverdú Perapoch
Docents:
Sònia Ruíz Egea
Manuela Bonillo Caballero
Durada:
4 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 20/07/2021 al 20/07/2021
Horari:
De 16.00h a 20.00h
Ubicació:
Centre d'entitats i formació «Les Escoles Velles» C/sardaña,3 Riudoms (sala d'actes)
Preu:
0 €
Contacte:
Més informació:
L'assignació dels grups i alumnes es realitza per ordre de matriculació. Els grups d'alumnes seran de 6 persones. El curs pot tenir fins a 4 grups formatius de 6 alumnes cadascun. Els primers 6 estaran matriculats automàticament i la resta fins a completar els 4 grups estaran en llista d'espera. La llista d'espera es gestiona sobre la base de l'assignació d'alumnes a cada grup i estar en ella pot permetre accedir al curs.

Temari del curs