Suport Vital Bàsic amb DEA (SVB+DEA)

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Suport Vital Bàsic amb DEA (SVB+DEA)
Durada:
4 h.
Contingut:
Presentació
Repàs de la teoria del SVB amb DEA
Pràctica pas a pas seguint la metodologia dels 4 passos
Simulacre de casos pràctics
Avaluació pràctica i teòrica
Cloenda