Suport Vital Bàsic amb DEA (SVB+DEA)

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Professionals d'Atenció Primària - Associats CISTE -
Criteris de selecció:
Associat CISTE
Codi:
CSVBDS-A1-2023-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Aprendre a diagnosticar i actuar davant d'una ACR, seguint els algoritmes actualitzats.
Aprendre el maneig de la via aèria amb instruments com ambú i cànula de guedel.
Aprendre a utilitzar un desfibril·lador automàtic
Introducció a la bioètica del suport avançat en la reanimació.
Coordinació acadèmica:
Sílvia Reverté Villarroya
Docents:
Imma Carrasco Mural
Roser Chico Macias
Durada:
4 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 08/02/2023 al 08/02/2023
Horari:
9.00h de 13.00h
Ubicació:
Centre d'Innovació en Simulació Terres de l'Ebre Av. Remolins 13-15
Preu:
20 €
Contacte:
Laia Grau - laia.grauc@urv.cat

Temari del curs