Suport Vital Avançat (SVA)

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Suport Vital Avançat (SVA)
Durada:
15 h.
Contingut:
Identificar i tractar un pacient agut (sd. Coronari, situacions crítiques, interpretació capnografia, gasometria...)
Identificar i trcatar pacients amb aturada cardiorespiratòria amb DEA i desfibril·lador manual.
Instrumentació VA.
Accés vascular intraossi.
Identificar i tractar arítmies periaturada.
Adquirir coneixements necessaris per a formar part d¿un equip de SVA, capacitats de lideratge.