Suport Vital Avançat (SVA)

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
metges i infermeres URG
Criteris de selecció:
Associat CISTE
Codi:
CSVAVS-A1-2023-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Aprofundir en els coneixements teòrics i pràctics d¿RCP segons el CCR.
Aprendre a utilitzar el desfibril·lador i la via aèria en RCP.
Actuar de forma coordinada davant d'una aturada cardiorespiratòria.
Coordinació acadèmica:
Sílvia Reverté Villarroya
Jordi Rubio Barris
Docents:
Jordi Rubio Barris
Pilar Vallano Laina
Durada:
15 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 09/03/2023 al 10/03/2023
Horari:
Dia 9/03/2023 de 7.30-15.00h
Dia 10/03/2023 de 7.30-15,00h
Ubicació:
Campus TERRES DE L'EBRE. CISTE. Av. Remolins 13
Preu:
240 €
Contacte:
José Maria Esteban - josemaria.esteban@fundacio.urv.cat

Temari del curs