Suport Vital Avançat en trauma Adults (SVAT)

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Suport Vital Avançat en trauma Adults (SVAT)
Durada:
24 h.
Contingut:
- Conceptes generals
- Valoració inicial o primària, ABCDE i valoració secundària.
- Especificitats del pacient PLT
- Biomecànica dels accidents
- Analgèsia, sedació i tractament del shock en el PLT
- Traumatisme cranioencefàlic (TCE)
- Traumatisme toràcic, abdominal, locomotor, vertebral i medul·lar, embarassada, pediatria, agents externs(cremats).
- Movilització, inmovilització al pacient PLT
- Triatge. Trauma pediàtric