Suport Vital Avançat en trauma Adults (SVAT)

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
professionals d¿urgències i prehospitalària
Criteris de selecció:
Associat CISTE
Codi:
CSVATS-A1-2023-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
- Identificar i tractar un pacient agut greu traumàtic mitjançant l'aproximació ABCDE
- Identificar i tractar les lesions de risc imminent de mort en el malalt traumàtic
- Adquirir tècniques com a membre de l'equip de suport vital avançat en trauma.
Coordinació acadèmica:
Sílvia Reverté Villarroya
Jose Ramón Moreno Zafra
Docents:
Òscar Lamiel Cañadas
Jose Ramón Moreno Zafra
Juan Antonio Escorcia Chafer
Durada:
24 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 16/03/2023 al 17/03/2023
Horari:
DIa 16: 8.00-14-00 i 15.00-21.00
Dia 17: 8.00-14.00 i 15.00-21.00
Ubicació:
Av, Remolins 13 CISTE URV- Tortosa
Preu:
470 €
Contacte:
José Maria Esteban - josemaria.esteban@fundacio.urv.cat

Temari del curs