Suport Vital Avançat en Pediatria (RCP-A)

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Suport Vital Avançat en Pediatria
Durada:
30 h.
Contingut:

  • 1. Mòdul de RCP Bàsica
  • 2. Suport avançat de via aèria
  • 3. Administració de drogues, canalització de vies
  • 4. Diagnòstic i tractament d’arítmies, desfibril·lació i cardioversió
  • 5. Reanimació neonatal
  • 6. Reanimació politrauma i nen greu
  • 7. Pràctica final integrada de totes les habilitats