Simulació en Urgències i Emergències

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Infermeres, Metges i TCAI
Criteris de selecció:
Associat CISTE
Codi:
CSUES-A1-2024-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Actualitzar els coneixements en el maneig del pacient crític mitjançant sistemàtica ABCDE i fomentar el treball en equip
Objectius específics clínics:
Fomentar l¿abordatge ABCDE
Ampliar coneixements en malalt crític i detecció de possibles esdeveniments adversos.
Objectius específics no clínics
Adquirir habilitats no tècniques
Adquirir capacitat de lideratge
Adquirir habilitats de Briefing/Debriefing
CRM
Coordinació acadèmica:
Sílvia Reverté Villarroya
Jose Ramón Moreno Zafra
Docents:
Òscar Lamiel Cañadas
Jose Ramón Moreno Zafra
Juan Antonio Escorcia Chafer
Durada:
8 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 24/04/2024 al 24/04/2024
Horari:
9-19 h
Ubicació:
CISTE. Av Remolins 13
Preu:
290 €
Contacte:
José Maria Esteban - josemaria.esteban@fundacio.urv.cat

Temari del curs