Simulació en Urgències i Emergències

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Simulació en Urgències i Emergències
Durada:
8 h.
Contingut:
- Actualització ABCDE
- Concepte CRM. HT/ NoT, Checklist, vídeo, dinàmica
- Teoria i dinàmica comunicació. Tipus lideratge. Transfer verbal. Física dinàmica
- Escenaris pràctics I, II
- Escenaris avaluatius grup