Sensibilització envers l'eliminació de subjeccions

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Sensibilització envers l'eliminació de subjeccions
Durada:
5 h.
Contingut:
- Tipus de cultures evers les subjeccions
- Falses creences
- Alternatives
-Envers la cultura de la Mobilitat
- Procés de certificació Libera Care