Sensibilització envers l'eliminació de subjeccions

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Professionals sanitaris
Criteris de selecció:
Associat CISTE
Codi:
CSESS-A1-2023-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
-Canviar el model de cura i la cultura organitzacional cap a una Atenció Centrada en la Persona Cuidada, i en les seves necessitats, desitjos i preferències.
- Formar i sensibilitzar l'organització, cuidadors formals, i familiars cap al No ús de Subjeccions.
- Racionalitzar, gestionar i eliminar l'ús de subjeccions a l'organització
Coordinació acadèmica:
Jordi Llecha Sabaté
Sílvia Reverté Villarroya
Docents:
Jordi Llecha Sabaté
Durada:
5 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 28/04/2023 al 28/04/2023
Horari:
de 9:00h a 14:00h
Ubicació:
Centre d'Innovació en Simulació Terres de l'Ebre. Campus URV-TORTOSA
Preu:
35 €
Contacte:
José Maria Esteban - josemaria.esteban@fundacio.urv.cat

Temari del curs