Reporting per a la Presa de Decisions amb Taules Dinàmiques de MS Excel

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
  • Assessors d'empreses, comptables i professionals en l'àmbit de la gestió empresarial que vulguin millorar l'eficiència en el tractament de la comptabilitat i altres dades comercials de l'empresa.
  • Professionals que han d'analitzar informació empresarial i elaborar informes periòdics.
  • Estudiants de l'àmbit de l'economia i l'empresa.
  • Totes aquelles persones interessades en l'ús de les taules dinàmiques d'Excel.
Codi:
CREXCELE-A1-2019-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
  • Conèixer el funcionament d'una taula dinàmica per gestionar i analitzar diferents tipus de dades.
  • Automatitzar tasques d'anàlisi de dades per treure'n coneixement i millorar la presa de decisions
  • Confeccionar diversos tipus d'informes, indicadors i gràfics de forma automatitzada.
  • Aprendre, a partir de casos pràctics, l'ús de les taules dinàmiques d'Excel com a instrument del reporting o sistema d'informació de l'empresa.
Coordinació acadèmica:
Josep Miró Aragonés
Docents:
Josep Miró Aragonés
Oscar Alavedra Martí
Durada:
24 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 06/11/2019 al 11/12/2019
Horari:
Dimecres de 16.00 a 20.00 hores
Ubicació:
Campus Terres de l'Ebre URV
AULA: 102
Plànol de situació:

Preu:
200 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63

Temari del curs